1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت

راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت

کد کتاب 107785

کتاب راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت

تعداد صفحه
174
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت

دارای 0% تخفیف  
راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت

کتاب راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت

کتاب های مرتبط با راهنمای درمانگران برای درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت