1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی بالینی
  4. راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک

راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک

کد کتاب 107784

کتاب راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک

تعداد صفحه
116
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک

دارای 0% تخفیف  
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک

کتاب راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک

کتاب های مرتبط با راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روانشناسی بالینی و روان پزشک