1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کد کتاب 107783

کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

ویراست پنجم

ویراستاری: دکتر حسن هاشمی میناباد

با همکاری: دکتر فهیمه تولاییان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کتاب های مرتبط با راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند