1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی

راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی

کد کتاب 107782

کتاب راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی

تعداد صفحه
172
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی

دارای 0% تخفیف  
راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی

کتاب راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی

کتاب های مرتبط با راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی