1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد
درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد

درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد

کد کتاب 107778

کتاب درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد

تعداد صفحه
256
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد

کتاب درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد

کتاب های مرتبط با درد و سنجش آن بررسی رویکردهای نوین به روانشناسی درد