1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی
تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی انتشارات رشد

تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی

کد کتاب 107769

کتاب تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی

کتاب تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی

کتاب های مرتبط با تئاتر درمانی درون پردازی روان درمانی با شیوه های نمایشی