1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. تفکر انتقادی در روانشناسی

تفکر انتقادی در روانشناسی

کد کتاب 107766

کتاب تفکر انتقادی در روانشناسی

تعداد صفحه
342
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تفکر انتقادی در روانشناسی

دارای 0% تخفیف  
تفکر انتقادی در روانشناسی

کتاب تفکر انتقادی در روانشناسی

کتاب های مرتبط با تفکر انتقادی در روانشناسی