1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. پویایی گروه و مشاوره گروهی
پویایی گروه و مشاوره گروهی رشد
پویایی گروه و مشاوره گروهی رشد رشد  

پویایی گروه و مشاوره گروهی

کد کتاب 107765

کتاب پویایی گروه و مشاوره گروهی

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پویایی گروه و مشاوره گروهی

کتاب پویایی گروه و مشاوره گروهی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند