1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی
پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی رشد

پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

کد کتاب 107763

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

تعداد صفحه
384
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1397
شابک
9786003510999
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

|

پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی


پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

تصویر 1 کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

 مدل کامل زوج درمانی به روش PTC

برنامه زمانی گفت و گوی دوجانبه پارادوکسی

برنامه زمانی مدیریت نوبتی

درمان زوج شماره 1

درمان زوج شماره 2

مکانیسم اول: دستوری سازی، مصنوعی سازی

مکانیسم دوم: قطع رابطه مشکلات و تعارضات با هیجان های منفی

مکانیسم سوم: تغییر معنایِ مشکلات و تعارضات

مکایسم چهارم: استحکام من-من

تکنیک های مکمل

درمان زوج شماره 12-3

پایان زوج درمانی PTC

بازگشت مشکلات و تعارضات

نقش درمانگر و زوجین در زوج درمانی PTC

ده پرسش برای بیشتر اندیشیدن