1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

کد کتاب 107763

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

تعداد صفحه
384
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

دارای 0% تخفیف  
پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی

کتاب های مرتبط با پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل زوج درمانی به روش PTC راهنمای عملی