1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی
پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی

پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی

کد کتاب 107762

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی

تعداد صفحه
288
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی

کتاب پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی

کتاب های مرتبط با پارادوکس+برنامه زمانی=درمان مدل کامل درمان اختلال های روان شناختی راهنمای عملی