1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

کد کتاب 107749

کتاب ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

تعداد صفحه
120
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

دارای 0% تخفیف  
ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

کتاب ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

کتاب های مرتبط با ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی