1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان

راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان

کد کتاب 107668

کتاب راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان

با همکاری: دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396

تعداد صفحه
46
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان

دارای 10% تخفیف  
راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان

کتاب راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان

کتاب های مرتبط با راهنمای بالینی برخورد با تشنج در کودکان