1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. دیابت بارداری

دیابت بارداری

کد کتاب 107664

کتاب دیابت بارداری

تحت نظارت: دکتر مجید عبدالهیان - دکتر مژگان کاویانی

تعداد صفحه
84
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید دیابت بارداری

دارای 10% تخفیف  
دیابت بارداری

کتاب دیابت بارداری

کتاب های مرتبط با دیابت بارداری