1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی
مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی

مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی

کد کتاب 107652

کتاب مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی

تعداد صفحه
167
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی

دارای 3% تخفیف  

کتاب مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی

کتاب های مرتبط با مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی زباله های بیمارستانی