1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. راهنمای کاربردی مبانی اساسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیط کار (جلد اول )
راهنمای کاربردی مبانی اساسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیط کار (جلد اول ) فن آوران
راهنمای کاربردی مبانی اساسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیط کار (جلد اول ) فن آوران فن آوران  

راهنمای کاربردی مبانی اساسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیط کار (جلد اول )

کد کتاب 176067

کتاب راهنمای کاربردی مبانی اساسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیط کار (جلد اول )

( ضروریات HSE در محیط کار )

تعداد صفحه
215
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای کاربردی مبانی اساسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیط کار (جلد اول )

دارای 3% تخفیف