1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. راهنمای مدیریت HSE پیمان ها با رویکرد OGP
راهنمای مدیریت HSE پیمان ها با رویکرد OGP فن آوران
راهنمای مدیریت HSE پیمان ها با رویکرد OGP فن آوران فن آوران  

راهنمای مدیریت HSE پیمان ها با رویکرد OGP

کد کتاب 176058

کتاب راهنمای مديريت HSE پيمان ها با رويكرد OGP

تعداد صفحه
326
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای مدیریت HSE پیمان ها با رویکرد OGP

دارای 5% تخفیف