1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی
اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی فن آوران
اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی فن آوران فن آوران  

اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی

کد کتاب 176053

کتاب اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی

در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و تصفیه خانه های آب

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی

دارای 5% تخفیف