1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. اثرات روانشناختی یک پاندمی کشنده
اثرات روانشناختی یک پاندمی کشنده آناطب
اثرات روانشناختی یک پاندمی کشنده آناطب آناطب  

اثرات روانشناختی یک پاندمی کشنده

کد کتاب 176047

کتاب اثرات روانشناختی یک پاندمی کشنده

آنچه در کووید_19 رخ داد

تعداد صفحه
150
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اثرات روانشناختی یک پاندمی کشنده

دارای 15% تخفیف