1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. EKsir اکسیر آبی مجموعه سوالات دستیاری و ملی جراحی دهان فک و صورت
EKsir اکسیر آبی مجموعه سوالات دستیاری و ملی جراحی دهان فک و صورت آرتین طب
EKsir اکسیر آبی مجموعه سوالات دستیاری و ملی جراحی دهان فک و صورت آرتین طب آرتین طب  

EKsir اکسیر آبی مجموعه سوالات دستیاری و ملی جراحی دهان فک و صورت

کد کتاب 176030

کتاب EKsir اکسیر آبی مجموعه سوالات دستیاری و ملی جراحی دهان فک و صورت 

پیترسون ، بی حسی مالامد و اورژانس مالامد

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید EKsir اکسیر آبی مجموعه سوالات دستیاری و ملی جراحی دهان فک و صورت

دارای 20% تخفیف