1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار همراه با 50 تمرین کاربردی
مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار همراه با 50 تمرین کاربردی رویان پژوه
مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار همراه با 50 تمرین کاربردی رویان پژوه رویان پژوه  

مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار همراه با 50 تمرین کاربردی

کد کتاب 176020

کتاب مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار

همراه با 50 تمرین کاربردی

تعداد صفحه
102
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار همراه با 50 تمرین کاربردی

دارای 20% تخفیف  

کتاب مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی هفت و نیم گام تا بیمار طرفدار همراه با 50 تمرین کاربردی