1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA
راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA رویان پژوه
راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA رویان پژوه رویان پژوه  

راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA

کد کتاب 176018

کتاب راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA

تعداد صفحه
208
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA

دارای 20% تخفیف  

کتاب راهنمای عملی بیماری های بافت نرم دهان مبتنی بر دستورالعمل های ADA