1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مراقبت های پرستاری تلان 2022 جلد هفتم ( شوک ، تروما سوختگی ، پیوند و اختلالات هماتولوژیک ) Telan Nursing Care 2022 Volume 7 (Shock, Burn Trauma, Transplantation and Hematological Disorders)
مراقبت های پرستاری تلان 2022 جلد هفتم ( شوک ، تروما سوختگی ، پیوند و اختلالات هماتولوژیک ) حیدری
مراقبت های پرستاری تلان 2022 جلد هفتم ( شوک ، تروما سوختگی ، پیوند و اختلالات هماتولوژیک ) حیدری حیدری  

مراقبت های پرستاری تلان 2022 جلد هفتم ( شوک ، تروما سوختگی ، پیوند و اختلالات هماتولوژیک )
Telan Nursing Care 2022 Volume 7 (Shock, Burn Trauma, Transplantation and Hematological Disorders)

کد کتاب 175979

کتاب مراقبت های پرستاری تلان 2022 جلد هفتم

( شوک ، تروما سوختگی ، پیوند و اختلالات هماتولوژیک )

تعداد صفحه
382
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مراقبت های پرستاری تلان 2022 جلد هفتم ( شوک ، تروما سوختگی ، پیوند و اختلالات هماتولوژیک )

دارای 20% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند