1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ارجمند
ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ارجمند ارجمند  

ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کد کتاب 175927

کتاب ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

تعداد صفحه
240
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

دارای 2% تخفیف  

ذهن آگاهی در بارداری و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی