1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. برنامه درمان شناختی _ رفتاری درمان اختلالات کنترل تکانه ( راهنمای درمانگر )
برنامه درمان شناختی _ رفتاری درمان اختلالات کنترل تکانه ( راهنمای درمانگر ) ارجمند
برنامه درمان شناختی _ رفتاری درمان اختلالات کنترل تکانه ( راهنمای درمانگر ) ارجمند ارجمند  

برنامه درمان شناختی _ رفتاری درمان اختلالات کنترل تکانه ( راهنمای درمانگر )

کد کتاب 175912

کتاب برنامه درمان شناختی _ رفتاری درمان اختلالات کنترل تکانه

( راهنمای درمانگر ) مجموعه درمان های اثربخش

تعداد صفحه
184
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برنامه درمان شناختی _ رفتاری درمان اختلالات کنترل تکانه ( راهنمای درمانگر )

دارای 8% تخفیف