1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر
راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر پرستش
راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر پرستش پرستش  

راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

کد کتاب 107540

کتاب راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

تعداد صفحه
104
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

کتاب راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند