1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

کد کتاب 107540

کتاب راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

تعداد صفحه
104
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

دارای 10% تخفیف  
راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

کتاب راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر

کتاب های مرتبط با راهنمای مراقبت زخم فشاری زخم بستر