1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی
اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی

اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی

کد کتاب 107539

کتاب اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی

تحت نظارت: دکتر علی اکبر موثق پور

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی

کتاب های مرتبط با اصول پایه و کاربردی فلوسایتومتری در تشخیص اختلالات خونی