1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کتابخانه فرهنگ
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

کد کتاب 107511

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده موضوعی

تعداد صفحه
154
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دارای 3% تخفیف  

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده موضوعی

ویژه داوطلبان آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت در همه گرایش ها

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام