1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی
نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کتابخانه فرهنگ
نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

کد کتاب 107510

کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

تعداد صفحه
174
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

دارای 11% تخفیف  

کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

مرور، طبقه بندی و آزمون موضوعی

ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون ورودی دکترای رشته مدیریت دولتی

کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

فصل1: مفهوم شناسی اداره امور عمومی

فصل2: نظریه عامه در اداره امور عمومی

فصل3: نظریه های مبنایی اداره امور عمومی

فصل4: موضوعات پنجگانه بحث انگیز در اداره امور عمومی

فصل5: اداره امور عمومی سنتی

فصل6: اداره امور عمومی نوین

فصل7: مدیریت دولتی نوین

فصل8: خدمات عمومی نوین

فصل9: حکمرانی خوب

آزمون های دکترای سال 1396-1397

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند