1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی
نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی کتابخانه فرهنگ
نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

کد کتاب 107509

کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

دارای 10% تخفیف  

کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

منبعی مناسب برای درس خط مشی گذاری عمومی در دانشگاه و همچنین آزمون های ورودی دکتری مدیریت دولتی در دانشگاه های سراسری آزاد

کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی