1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی
25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی

25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی

کد کتاب 107507

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی

ISI،ISC علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی

فرآیند اجرایی تدوین مقاله

شرح 25 خطای اساسی در مقاله نویسی

ذکر مثال های آموزشی متعدد

تکنیک های پیش گیری و اصلاح خطاها

معرفی مقالات الگو

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی

دارای 3% تخفیف  

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی

کتاب حاضر شامل فرایند اجرایی تدوین مقاله، شرح 25 خطای اساسی در مقاله نویسی، مثال های آموزشی متعدد، تکنیک های پیشگیری و اصلاح خطاها و معرفی مقالات الگو می باشد. سعی شده است که مطالب مطرح شده در این کتاب به شکلی باشد که برای انواع مقالات و برای همه ی رشته ها به ویژه گروه علوم انسانی کاربرد داشته باشد. 25 خطای اساسی در پژوهش و طراحی مقاله، در نگارش مقاله، در انتخاب مجله و ویرایش مقاله، در ارسال مقاله و در فراینده داوری و بازنگری مقاله، در این کتاب توضیح داده شده است.

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی

کتاب های مرتبط با 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی