1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه
25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

کد کتاب 107506

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

ISI،ISC علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی

فرآیند اجرایی تدوین مقاله

شرح 25 خطای اساسی در مقاله نویسی

ذکر مثال های آموزشی متعدد

تکنیک های پیش گیری و اصلاح خطاها

معرفی مقالات الگو

ضمیمه آموزش نرم افزار END NOTE

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

دارای 3% تخفیف  

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

کتاب حاضر شامل فرایند اجرایی تدوین مقاله، شرح 25 خطای اساسی در مقاله نویسی، مثال های آموزشی متعدد، تکنیک های پیشگیری و اصلاح خطاها و معرفی مقالات الگو می باشد. سعی شده است که مطالب مطرح شده در این کتاب به شکلی باشد که برای همه ی رشته های و برای انواع مقالات کاربرد داشته باشد. 25 خطای اساسی در پژوهش و طراحی مقاله، در نگارش مقاله، در انتخاب مجله و ویرایش مقاله، در ارسال مقاله و در فراینده داوری و بازنگری مقاله، در این کتاب توضیح داده شده است.

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

کتاب های مرتبط با 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند