1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کد کتاب 107498

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

ویرایش دوم

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

دارای 10% تخفیف  
روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

فهرست مطالب

آشنایی با تحقیق

انتخاب مساله تحقیق اهداف، فرضیات و متغیرها

بازنگری منابع و اطالاعات مربوط و اطلاعات مربوط به موضوع

روشهای تحقیق

روشهای جمع آوری اطلاعات

جامعه و نمونه

تجزیه و تحلیل داده ها

 مسائل اخلاقی و انسانی در تحقیق

انتشار نتایج تحقیق

تحقیقات کیفی

طرح پیشنهادی تحقیق

کتاب های مرتبط با روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت