1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی
مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی آرتین طب

مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی

کد کتاب 100748

مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی

تعداد صفحه
632
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی 

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات جراحی ویزه داوطلبین امتحانات گزینش دستیاری و پیش کارورزی جراحی