1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی بالینی
  4. مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا

مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا

کد کتاب 107409

کتاب مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا

طبق منابع معرفی شده روانسناسی بالینی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
228
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا

دارای 10% تخفیف  
مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا

کتاب مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا

کتاب های مرتبط با مجموعه آزمون های روانشناسی بالینی ابن سینا