1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017
ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017 آرتین طب
ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017 آرتین طب آرتین طب  

ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017

کد کتاب 107400

کتاب ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017

با همکاری: دکتر رضا جباری - دکتر احمد جباری

تعداد صفحه
192
چاپ
زبان
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017

دارای 20% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص تروما یومنز و وین به همراه تست های بورد و ارتقاء 2017