1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی
IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی

کد کتاب 100074

کتاب IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی

تعداد صفحه
214
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی

دارای 20% تخفیف  

کتاب IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی

 

کتاب IQB میکروبیولوژی ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی شناسی

بخش اول: سوالات وزارت علوم, تحقیقات و فناوری

فصل 1: کلیات علم میکرو بیولوژی

فصل2: ساختمان و ضمایم میکروار گانیسم ها

فصل 3: رشد و متابولیسم میکرو ارگانیسم ها

فصل4: ژنتیک پروکاریوت ها

فصل5: ضد عفونی کننده ها, آنتی بیوتیک ها و سازوکار عمل آن ها

فصل 6: فلور میکروبی (میکروبیوتا)

فصل 7: باکتری های گرم مثبت و اسید فست

فصل 8: باکتری های گرم منفی و باکتری های فاقد دیواره

فصل 9: ویروس شناسی پزشکی

فصل10: ایمنی شناسی پزشکی

فصل 11: قارچ شناسی پزشکی

فصل 12: میکروبیولوژی محیطی

فصل 13: میکروبیولوژی صنعت

فصل 14: میکروبیولوژی مواد غذایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند