1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020
مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020

مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020

کد کتاب 107399

کتاب مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020

بیماری های عفونی در نقص ایمنی، عفونت های بیمارستانی، تروما، سوختگی

تعداد صفحه
250
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020

دارای 5% تخفیف  

کتاب مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020

کتاب های مرتبط با مباحث اختصاصی در بیماری های عفونی مندل 2020