1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی
گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی

گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی

کد کتاب 107376

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی

گنجینه سوالات

پیش کارورزی و دستیاری 98-96

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

سرپرست تالیف: دکتر سید محمدرضا رفیعی طباطبایی

تحت نظارت مستقیم: دکتر مجتبی گرجی​

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی

کتاب های مرتبط با گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روماتولوژی