1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی
گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی انتشارات آرتین طب

گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی

کد کتاب 107375

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی

گنجینه سوالات

پیش کارورزی و دستیاری 98-96

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

سرپرست تالیف: دکتر سید محمدرضا رفیعی طباطبایی

زبان

خرید گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی

کتاب های مرتبط با گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ارولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند