1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

کد کتاب 107374

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

گنجینه سوالات

پیش کارورزی و دستیاری 98-96

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

سرپرست تالیف: دکتر سید محمدرضا رفیعی طباطبایی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

دارای 10% تخفیف  
گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی

کتاب های مرتبط با گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis روانپزشکی