1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی
آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

کد کتاب 107371

کتاب آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35روز

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

سرپرست تالیف: دکتر سید محمدرضا رفیعی طباطبایی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

دارای 5% تخفیف  

کتاب آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

کتاب آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

کتاب آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی

کتاب های مرتبط با آموزش مبتنی بر تست پروگنوز Prognosis عفونی