1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. پروگنوز Prognosis گوارش
پروگنوز Prognosis گوارش

پروگنوز Prognosis گوارش

کد کتاب 107369

کتاب پروگنوز Prognosis گوارش

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35روز

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

سرپرست تالیف: دکتر صوفیه فیض آبادی

با مقدمه مستقیم: دکتر مجتبی گرجی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پروگنوز Prognosis گوارش

دارای 10% تخفیف  

کتاب پروگنوز Prognosis گوارش

کتاب های مرتبط با پروگنوز Prognosis گوارش