1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. پروگنوز Prognosis ریه
پروگنوز Prognosis ریه

پروگنوز Prognosis ریه

کد کتاب 107368

کتاب پروگنوز Prognosis ریه

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35روز

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

سرپرست تالیف: دکتر صوفیه فیض آبادی

با مقدمه مستقیم: دکتر مجتبی گرجی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پروگنوز Prognosis ریه

دارای 5% تخفیف  

کتاب پروگنوز Prognosis ریه

کتاب های مرتبط با پروگنوز Prognosis ریه