1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. پروگنوز Prognosis جراحی
پروگنوز Prognosis جراحی

پروگنوز Prognosis جراحی

کد کتاب 107367

کتاب پروگنوز Prognosis جراحی

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35روز

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: دکتر سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

با مقدمه مستقیم: دکتر هادی احمدی آملی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پروگنوز Prognosis جراحی

دارای 5% تخفیف  

کتاب پروگنوز Prognosis جراحی

کتاب های مرتبط با پروگنوز Prognosis جراحی