1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. پروگنوز Prognosis جراحی

پروگنوز Prognosis جراحی

کد کتاب 107367

کتاب پروگنوز Prognosis جراحی

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35روز

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: دکتر سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

با مقدمه مستقیم: دکتر هادی احمدی آملی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پروگنوز Prognosis جراحی

دارای 10% تخفیف  
پروگنوز Prognosis جراحی

کتاب پروگنوز Prognosis جراحی

کتاب های مرتبط با پروگنوز Prognosis جراحی