1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کد کتاب 107361

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

قابل استفاده برای دانشجویان گروه پزشکی و بهداشتی

تعداد صفحه
248
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

دارای 10% تخفیف  
روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کتاب های مرتبط با روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت