1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. آزمون های آمادگی OSCE عفونی
آزمون های آمادگی OSCE عفونی

آزمون های آمادگی OSCE عفونی

کد کتاب 107346

کتاب آزمون های آمادگی OSCE عفونی

تحت نظارت: مینوش شعبانی - دکتر شبنم طهرانی

مربوط به رشته عفونی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آزمون های آمادگی OSCE عفونی

دارای 5% تخفیف  

کتاب آزمون های آمادگی OSCE عفونی

کتاب های مرتبط با آزمون های آمادگی OSCE عفونی