1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون
مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون

مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون

کد کتاب 107345

کتاب مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون

مورد استفاده برای رشته های پزشکی، دارو سازی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و دوره های تحصیلات تکمیلی ایمونولوژی و هماتولوژی

تعداد صفحه
450
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون

دارای 5% تخفیف  

کتاب مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون

کتاب های مرتبط با مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و شیوه های انتقال خون