1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos
مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos

مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos

کد کتاب 107343

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos

  1. تحلیل عامل اکتشافی
  2. تحلیلی عامل تاییدی
  3. مدل سازی معادلات ساختاری
  4. تحلیل متغیر های میانجی
  5. تحلیل متغییر های مداخله گر
  6. تحلیل چند گروهی
تعداد صفحه
249
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos

دارای 5% تخفیف  

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos

کتاب های مرتبط با مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos